Tjenester

Alphapath leverer konsulenttjenester innen systemutvikling på en rekke kompetanseområder.
Vi har erfaring med Java/JEE på IBM Websphere både som applikasjonsserver og portalserver, samt Open source applikasjonsserveren JBoss.
Andre kompetanseområder inbefatter bl.a. HTML, CSS, XML/XSLT, datamodellering, Oracle, MySql, PHP, C/C++ og Objective-C (iPhone).

Vi er samarbeidspartner med MedlemsAdmin på www.medlemsadmin.net som tilbyr medlemssystem, påmeldingssystem og leie av hjemmesider, alt i ett eller hver for seg.

Produkter

Alphapath driver produktuvikling innen iPhone og har foreløpig levert DrømmeTegn som er en selvstendig iPhone app.

Vi ser for oss at stadig flere iPhone apps vil være mer bedriftsretted og  løsningsorientert med integrasjoner mot baksystemer som nettbutikk og ulike Web Services. Her er det kreativitet og nye ideer som vil styre utviklingen videre for slike apps.